PARTIOTOIMINTA ON JAETTU VIITEEN ERI IKÄKAUTEEN:

  • sudenpennut, 7-9 -vuotiaat
  • seikkailijat, 10-12 -vuotiaat
  • tarpojat, 12-15 -vuotiaat
  • samoajat, 15-17-vuotiaat
  • vaeltajat,  18-22-vuotiaat
  • Yli 22-vuotiaat ovat aikuisia

7-9 -vuotiaat toimivat sudenpentuina n. 10-15 hengen laumoissa. Sudenpennut toimivat joko sekaryhmissä tai tytöt ja pojat erikseen. Sudenpennut kokoontuvat kerran viikossa tunnin ajaksi Venholle tai Mosalle. Sudenpennut osallistuvat omien retkiensä lisäksi erilaisiin sudenpentutapahtumiin ja lippukunnan kesäleireille.

10-12 -vuotiaat toimivat seikkailijoina joukkueissa. Seikkailijat kokoontuvat kerran viikossa puolentoistatunnin ajan kololla. Seikkailijajohtajat huolehtivat siitä, että joukkue toimii seikkailijaohjelman mukaisesti ja retkeilee. Seikkailijat osallistuvat omien retkien lisäksi kesä- ja talvileireille sekä muihin lippukunnan tapahtumiin. Halutessaan seikkailijat kilpailevat niin lippukunnan omissa (Koudan Koitos) kuin ulkopuolisten tahojenkin järjestämissä partiotaitokilpailuissa (kevät pt-kisa Törmä).

12-15 -vuotiaat toimivat tarpojina. Tarpojatoiminnan on tarkoitus valmistaa nuoria paremmin johtajatoimintaan. Tarpojat kokoontuvan seikkailijoiden tavoin kerran viikossa kololle 1,5 tunniksi. Tarpojaryhmät osallistuvat kesä- ja talvileireille, muihin lippukunnan tapahtumiin ja lippukunnan omiin ja ulkopuolisten tahojen kisoihin.

Viimeisen vuoden tarpojia kutsutaan Koudissa Hunkseiksi. Heidän toimintansa keskittyy johtajana tarvittavien taitojen opetteluun. Osa Hunks-ikäisista voi oman toiminnan lisäksi toimia apujohtajana toisessa ryhmässä. Tarpojien viimeinen kevät huipentuu Ryhmänohjaaja-kurssiin, jossa opitaan tärkeitä taitoja johtamiseen ja ryhmänohjaukseen liittyen.

15-17- vuotiaat ovat samoajaikäisiä johtajia. Samoajana on mahdollista ryhtyä vetämään omaa ryhmää. Ryhmänjohtamisen ohessa samoajat ovat tärkeässä roolissa lippukunnan tapahtumien järjestämisessä. Samoajat toimivat halutessaan omissa samoajaryhmissä ja järjestävät omia retkiä.

18-22 -vuotiaat ovat vaeltajia. Vaeltajat toimivat enimmäkseen lippukunnan pesteissä ja ovat aktiivisesti mukana tapahtumien järjestämisessä ja viikottaisessa toiminnassa. Vaeltajat voivat myös kokoontua oman ikäkautensa kesken ja osallistua vaeltajatoimintaan.

≥22 -vuotiaat
Yli 22-vuotiaat ovat aikuisia, mutta toimivat ihan samoissa pesteissä kuin esimerkiksi vaeltajatkin. Vaeltajat ja aikuiset ovat tärkeitä lippukunnan toiminnan mahdollistajia!